Majówka Fotograficzna Łochów3
Majówka fotograficzna Łochów i warsztaty postprodukcji z EIZO
13 maja 2017
Warsztaty Olimpus
Lettero na warsztatach Olimpusa
20 lipca 2017