Czym są pliki cookies?
Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zawierają najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika, które umożliwiają ulepszenie struktury strony oraz jej zawartości.
Jakich plików cookies używamy?
Na stronach internetowych stosuje się dwa rodzaje plików cookies:
– stałe pliki cookies – to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,
– sesyjne pliki cookies – to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?
Pliki cookies stosowane przez nas nie przechowują żadnych danych osobowych.

Czy jest możliwe usunięcie plików cookies?
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w konfiguracji przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać na stronach dostawców przeglądarek internetowych.
Należy pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie internetowe oraz poprawne wyświetlanie zawartości stron.

Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych są: Karoń ZP Sp. z o. o. z siedzibą w Łazisko 116, 97-200 Tomaszów Mazowiecki REGON: 381239415, NIP 7732488186 oraz Karoń Sp.
z o.o. Sp. K., REGON: 101702340, NIP 7732474020 z siedzibą w Łazisko 116, 97-200 Tomaszów Mazowiecki łącznie zwani dalej „Współadministratorami”.

Dane do kontaktu:

885 777 745

administracja@karon.pl.

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane odpowiednio:

 1. w związku z realizacją przez Współadministratorów na Państwa rzecz umowy
  o realizację usług, umowy o dostawę towarów produkowanych przez Współadministratorów, w tym realizacja zamówień. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wyżej wymienionych usługlub innych podobnych, które na Państwa życzenie są świadczone przez Współadministratorów,

 2. w związku z wyrażoną zgodą na przedstawienie przez Współadministratorów oferty produktowej,

 3. w związku z zawartą umową o współpracy / dostawie przez Państwa usług
  i produktów na rzecz Współadministratorów.

 1. Współadministratorzy informują, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Klienta fakturą VAT). W zależności od celu przetwarzania poszczególnych kategorii danych przez Współadministratorów brak podania danych osobowych:

 1. uniemożliwia zawarcie umowy z Współadministratorem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT,

 2. uniemożliwi przedstawienie oferty produktowej.

 1. Współadministratorzy informują, że każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

 2. Współadministratorzy informują, że dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług na rzecz Klienta, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych
  i cywilnych.

 3. Współadministratorzy informują, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Kancelariom prawnym obsługującym Współadministratorów,

 2. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Współadministratorów,

 3. Osobom lub firmom obsługującym Współadministratorów w zakresie ochrony danych osobowych,

 4. Firmom świadczącym na rzecz Współadministratorów usługi marketingowe,

 5. Firmom konsultingowym świadczącym usługi na rzecz Współadministratorów,

 6. Firmom kurierskim i pocztowym.

 1. Współadministratorzy informują o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy
  o kontakt tel.. 885 777 745, e-mail: administracja@karon.pl.

Do czego używamy plików cookies?
Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika, które umożliwiają ulepszenie struktury strony oraz jej zawartości.
Jakich plików cookies używamy?
Na stronach internetowych stosuje się dwa rodzaje plików cookies:
– stałe pliki cookies – to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,
– sesyjne pliki cookies – to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?
Pliki cookies stosowane przez nas nie przechowują żadnych danych osobowych.

Czy jest możliwe usunięcie plików cookies?
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w konfiguracji przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać na stronach dostawców przeglądarek internetowych.
Należy pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie internetowe oraz poprawne wyświetlanie zawartości stron.